CNEN
当前位置: 首页·新闻中心

医药代表备案信息公示

关于我司第一批备案医药代表的公示

根据国家药监局发布的《医药代表备案管理办法》(试行)第八条的要求,现将我司已聘用及授权的医药推广人员名单进行公布:

序号
医药代表姓名
性别
备案号
劳动合同(授权)开始日期
劳动合同(授权)结束日期
授权药品类别和治疗领域
照片
1
徐玉超
2020ATU3ZXW1
2020-12-01
2023-11-30
生物制药,心血管系统用药
2
孔维鑫
2020ZG0PFASD
2020-11-20
2023-11-19
生物制药,心血管系统用药
3
鲁瑛
2020XBAHVF71
2020-11-23
2023-11-22
生物制药,心血管系统用药
4
吴翠婷
20206JYZPQ7B
2020-11-16
2023-11-15
生物制药,心血管系统用药
5
曾健俊
2020LH2KO5Y1
2020-11-23
2023-11-22
生物制药,心血管系统用药
6
袁德胜
2020V7STLD4R
2020-11-16
2023-11-15
生物制药,心血管系统用药
7
张智慧
20204FX5YSGW
2020-11-27
2023-11-26
生物制药,心血管系统用药
8
陈语佳
2020KW1ZML2T
2020-11-23
2023-11-22
生物制药,心血管系统用药
9
郭星
2020NJ6SOYMP
2020-11-15
2023-11-14
生物制药,心血管系统用药
10
刘宁
2020N5KCXP0T
2020-11-24
2023-11-23
生物制药,心血管系统用药
11
李恺玥
20204MW9FGOQ
2020-11-16
2023-11-15
生物制药,心血管系统用药
12
程飞
2020BOXGEV31
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
13
朱浩然
20202EBJC13U
2020-11-13
2023-11-12
生物制药,心血管系统用药
14
江志方
20204Y1MQNP3
2020-11-20
2023-11-19
生物制药,心血管系统用药
15
彭纪桉
2020U4AQFX7S
2020-12-01
2023-11-30
生物制药,心血管系统用药
16
刘鹏
2020G3X984AQ
2020-11-16
2023-11-15
生物制药,心血管系统用药
17
刘泽江
2020MSEPTB39
2020-11-18
2023-11-17
生物制药,心血管系统用药
18
潘河兵
2020WI8JFQOT
2020-11-23
2023-11-22
生物制药,心血管系统用药
19
吴良杰
20205GXW9Y8U
2020-12-01
2023-11-30
生物制药,心血管系统用药
20
王正
2020I6CF9T7Y
2020-11-25
2023-11-24
生物制药,心血管系统用药
21
陈红
2020FZE9UVHK
2020-11-23
2023-11-22
生物制药,心血管系统用药
22
侯博通
2020FM936RKW
2020-12-01
2023-11-30
生物制药,心血管系统用药
23
马静冉
2020B0D3MPIF
2020-11-19
2023-11-18
生物制药,心血管系统用药
24
朱家安
20204F3NDV0L
2020-11-23
2023-11-22
生物制药,心血管系统用药
25
侯美含
2020B4ZA7E9O
2020-12-01
2023-11-30
生物制药,心血管系统用药
26
张英姿
2020GV8Q43XM
2020-11-10
2023-11-09
生物制药,心血管系统用药
27
朱立成
2020G1FW7EXY
2020-11-05
2023-11-04
生物制药,心血管系统用药
28
金雪
2020NSV9M2JI
2020-11-16
2023-11-15
生物制药,心血管系统用药
29
张鹏
2020OY835U0C
2020-11-16
2023-11-15
生物制药,心血管系统用药
30
刘加
20203UMJW6YT
2020-12-01
2023-11-30
生物制药,心血管系统用药
31
周允平
20203U1SD0IE
2020-07-10
2025-07-09
生物制药,心血管系统用药
32
张咏诗
2020IGR0XM3C
2020-09-17
2023-09-17
生物制药,心血管系统用药
33
张树振
2020OVE53RDL
2019-05-23
2022-05-22
生物制药,心血管系统用药
34
蓝梧涛
2020QERC2I7V
2020-04-15
2023-04-14
生物制药,心血管系统用药
35
刘彦梅
2020G1V2T83B
2019-05-01
生物制药,心血管系统用药
36
贾道伟
2020WVZO5J1R
2019-01-14
2024-01-13
生物制药,心血管系统用药
37
雷超
2020X7PGNWQV
2020-04-14
2023-04-13
生物制药,心血管系统用药
38
杨巧
2020BG2EF1TR
2020-04-20
2023-04-20
生物制药,心血管系统用药
39
谭焕剑
2020PJZH8R4T
2020-07-27
2023-07-28
生物制药,心血管系统用药
40
刘福元
20208FGYQ9B6
2020-11-10
2023-11-09
生物制药,心血管系统用药
41
钟逸文
20205NRJ1X0U
2020-04-09
2023-04-08
生物制药,心血管系统用药
42
王泽
2020JIO8LATZ
2020-04-21
2023-04-20
生物制药,心血管系统用药
43
王成孟
2020UWFT0QPH
2020-07-31
2023-07-30
生物制药,心血管系统用药
44
龚皓星
2020SIQUMTXP
2020-11-09
2023-11-08
生物制药,心血管系统用药
45
张锐
2020ZD3XA9GR
2020-11-13
2023-11-12
生物制药,心血管系统用药
46
袁敏
2020EU64530V
2020-11-17
2023-11-16
生物制药,心血管系统用药
47
沈海燕
202039WRDAJI
2020-11-17
2023-11-16
生物制药,心血管系统用药
48
汪成彪
2020E58F1B3S
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
49
赵冠军
2020DKO4TP37
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
50
杨超
2020DAR54ENG
2020-11-20
2023-11-19
生物制药,心血管系统用药
51
李蓉
20202AKS3FPT
2020-11-09
2023-11-08
生物制药,心血管系统用药
52
吕攀
20206DN3QOV2
2020-02-01
2023-01-31
生物制药,心血管系统用药
53
武学才
20207XZI2G36
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
54
吴腾飞
202040X8K5E6
2020-12-01
2023-11-30
生物制药,心血管系统用药
55
刘春润
20205I8UPTHK
2020-05-09
2023-05-08
生物制药,心血管系统用药
56
周瑞峰
20203DVFME07
2020-07-22
2023-07-21
生物制药,心血管系统用药
57
吉梅鋆
20203NE695Q8
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
58
刘先娥
2020VBN1OEI8
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
59
黄超
2020YHR14FWM
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
60
吴银丽
2020HKUF4XEO
2020-07-03
2023-07-02
生物制药,心血管系统用药
61
孙婷婷
2020N3MECI7U
2020-07-01
2023-06-30
生物制药,心血管系统用药
62
王高
2020H8DLC3GQ
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
63
王庆赟
2020R2435WSF
2020-05-20
2023-05-19
生物制药,心血管系统用药
64
黄俊霖
2020XPK5SG68
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
65
张平艳
2020EIQKB4PH
2020-06-18
2023-06-17
生物制药,心血管系统用药
66
赵韦承
2020K1UI2MQF
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
67
何亮
2020Y85OGDQB
2020-11-10
2023-11-09
生物制药,心血管系统用药
68
马家星
2020Y59XVNA7
2020-11-06
2023-11-05
生物制药,心血管系统用药
69
龚智明
2020TN9GV6CF
2020-04-22
2023-04-21
生物制药,心血管系统用药
70
杨桓
20202CMD84B7
2020-11-04
2023-11-03
生物制药,心血管系统用药
71
蔡聪
2020IVN1GH76
2020-04-29
2023-04-28
生物制药,心血管系统用药
72
程灿
20202VY56EMO
2020-07-06
2023-07-05
生物制药,心血管系统用药
73
费光智
2020QCMG8OY7
2020-07-15
2023-07-14
生物制药,心血管系统用药
74
王丹凤
20200V1MUSNF
2020-06-29
2023-06-28
生物制药,心血管系统用药
75
杨晓艳
2020C43D0I9T
2019-12-23
2022-12-22
生物制药,心血管系统用药
76
王峰
2020XYKERJ5M
2020-03-10
2023-03-09
生物制药,心血管系统用药
77
高晓蔓
20203J19M0T5
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
78
苏亚
2020NW8SVM74
2020-11-06
2023-11-05
生物制药,心血管系统用药
79
李木子
2020VS63QX0G
2020-11-02
2023-11-01
生物制药,心血管系统用药
80
王利
20205UFIO674
2020-12-01
2023-11-30
生物制药,心血管系统用药
81
江凤桥
20200QSWADGF
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
82
朱春红
20201D4MNTHL
2020-11-25
2023-11-24
生物制药,心血管系统用药
83
肖映
2020Z67DWI3E
2020-11-24
2023-11-23
生物制药,心血管系统用药
84
蒙建忠
2020VLSRNWTH
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
85
陈娥
2020BGQVJY8W
2020-08-01
2023-07-31
生物制药,心血管系统用药
86
封畅
2020O31LRCSE
2019-12-15
2022-12-14
生物制药,心血管系统用药
87
葛妤菁
2020M9L4VGKZ
2020-11-11
2023-11-10
生物制药,心血管系统用药
88
邱杏仪
2020PITCV1EU
2020-11-25
2023-11-24
生物制药,心血管系统用药
89
马卫卫
2020C1ZT52R6
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
90
金典
2020YHO364XD
2020-01-17
2023-01-16
生物制药,心血管系统用药
91
吴征志
2020UZ8DGBYM
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
92
乐海彪
2020UAEPS50C
2020-05-06
2023-05-05
生物制药,心血管系统用药
93
赵婷
20208D9JSGTW
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
94
汪燕
2020GKPWHL2O
2020-05-11
2023-05-10
生物制药,心血管系统用药
95
张静彩
2020GQMP2FUI
2020-04-01
2023-03-31
生物制药,心血管系统用药
96
陈慧
2020GTJRW7UA
2020-06-01
2023-05-31
生物制药,心血管系统用药
97
钟昌河
2020Q284RZ6H
2020-07-01
2023-06-30
生物制药,心血管系统用药
98
马金芳
2020O62EVNQA
2020-11-17
2023-11-16
生物制药,心血管系统用药
99
凌东升
20207QEXN2P8
2020-06-12
2023-06-11
生物制药,心血管系统用药
100
王媛
20200SM9REX3
2020-05-09
2023-05-08
生物制药,心血管系统用药
101
吴雄
2020KVFU4C6N
2019-12-15
2022-12-14
生物制药,心血管系统用药
102
曾泳锟
20203E8BSCUN
2020-04-10
2023-04-09
生物制药,心血管系统用药
103
马宇飞
20205QJM2KLH
2020-11-19
2023-11-18
生物制药,心血管系统用药
104
陈贵方
20203C17MHUD
2020-03-10
2023-03-09
生物制药,心血管系统用药
105
李诗璐
2020MF27ZADX
2020-11-01
2023-10-31
生物制药,心血管系统用药
106
韩连超
2020D2GOR0BJ
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
107
黄伟明
2020A5XH2I4G
2020-06-15
2023-06-14
生物制药,心血管系统用药
108
程亚楠
202070H6S4C5
2020-11-04
2023-11-03
生物制药,心血管系统用药
109
常海莲
2020DV18NSJ0
2020-06-11
2023-06-10
生物制药,心血管系统用药
110
李娇娇
2020V0CSZUL2
2020-11-06
2023-11-05
生物制药,心血管系统用药
111
张巨虎
2020QPO9AHB4
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
112
杨康
2020M3I8170O
2020-12-01
2023-11-30
生物制药,心血管系统用药
113
曾绮莹
2020MSBW5PG6
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
114
孟祥
2020G6VDC82Q
2020-01-16
2023-01-15
生物制药,心血管系统用药
115
何林
20201925S8NT
2020-07-02
2023-07-01
生物制药,心血管系统用药
116
郭晓芸
202080H3KCGE
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
117
刘剑红
2020PXBF5ISR
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
118
刘洪亮
2020SUG8T9XV
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
119
陈方林
2020X9R2CIS5
2020-07-16
2023-07-15
生物制药,心血管系统用药
120
李梦
2020LH0NEP5X
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
121
陈梦荧
2020WQTJLV80
2020-11-25
2023-11-24
生物制药,心血管系统用药
122
鲁书君
20201NGAPTJW
2020-04-11
2023-04-10
生物制药,心血管系统用药
123
徐亚
20206HQSR9MI
2020-06-12
2023-06-11
生物制药,心血管系统用药
124
孙宁
20209I0SEFZ1
2020-11-30
2023-11-29
生物制药,心血管系统用药
125
李双
2020516SQBV4
2020-11-02
2023-11-01
生物制药,心血管系统用药
126
王启
2020VSADWQL8
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
127
孙丽梅
2020K681NR5V
2020-11-04
2023-11-03
生物制药,心血管系统用药
128
刘谋丹
202039F65XGU
2020-11-20
2023-11-19
生物制药,心血管系统用药
129
许姝婷
20201KUO4MZ6
2020-11-09
2023-11-08
生物制药,心血管系统用药
130
汤文君
2020YBV7FM6G
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
131
朱家齐
2020O2KTUNYJ
2020-11-17
2023-11-16
生物制药,心血管系统用药
132
吴隐凯
2020HQX30FZD
2020-07-16
2023-07-15
生物制药,心血管系统用药
133
张飞
2020RBO82NF4
2020-11-11
2023-11-10
生物制药,心血管系统用药
134
曹淑君
2020MUR4BV50
2020-05-05
2023-05-04
生物制药,心血管系统用药
135
段晓丹
2020VB6CNEHD
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
136
于汶灏
2020QKZ4THOA
2020-11-13
2023-11-12
生物制药,心血管系统用药
137
卢豇
20209YPV5IZ0
2020-11-15
2023-11-14
生物制药,心血管系统用药
138
张蕾
2020B63AMFQS
2020-11-03
2023-11-02
生物制药,心血管系统用药
139
杨晓庆
2020K6I91PUY
2020-11-11
2023-11-10
生物制药,心血管系统用药
140
梁承佩
2020S3E9WV6D
2020-01-15
2023-01-14
生物制药,心血管系统用药
141
吴章友
2020HY0PUCBL
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
142
李春颖
20205L97Y48R
2020-11-25
2023-11-24
生物制药,心血管系统用药
143
谢璀
20208STJD1NR
2020-11-05
2023-11-04
生物制药,心血管系统用药
144
黄家赠
20209ACH8XWG
2020-11-25
2023-11-24
生物制药,心血管系统用药
145
彭学文
2020SL6FHMEJ
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
146
高锋
20205NL24MC8
2020-07-20
2023-07-19
生物制药,心血管系统用药
147
罗东晓
2020GQT2B46E
2020-06-03
2023-06-02
生物制药,心血管系统用药
148
魏光云
2020EFK8TML1
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
149
杜浩轩
2020RESQ0D9B
2020-06-15
2023-06-14
生物制药,心血管系统用药
150
柯晓玲
20205C0K82WJ
2020-05-18
2023-05-17
生物制药,心血管系统用药
151
程香英
20206DOJFAQ5
2020-11-23
2023-11-22
生物制药,心血管系统用药
152
刘波
20208YU0BWH9
2020-08-04
2023-08-03
生物制药,心血管系统用药
153
朱凯楠
2020WB3CMSPO
2020-01-21
2023-01-20
生物制药,心血管系统用药
154
王小艳
2020UAR53PLK
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
155
刘涛
2020DLU0F5NP
2020-11-17
2023-11-16
生物制药,心血管系统用药
156
邓佳宁
2020KASXRY90
2020-04-27
2023-04-26
生物制药,心血管系统用药
157
周佳怡
2020JV3ZRDPB
2020-11-01
2023-10-31
生物制药,心血管系统用药
158
李文涛
2020WYE5VOZF
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
159
施耿静
2020TVLJB0DC
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
160
刘福永
2020Y3AHDZ87
2020-11-20
2023-11-19
生物制药,心血管系统用药
161
刘燕萍
2020GQ9D0M36
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
162
郑永青
2020UYHCX325
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
163
宗健敏
2020L81F2PXH
2020-05-21
2023-05-20
生物制药,心血管系统用药
164
王大朋
20203TVGX0WC
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
165
裴启立
2020PGYMBQV5
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
166
邵兴阳
2020YNQU7M1A
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
167
杜佳峰
2020CITF82LB
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
168
吴志深
2020ZDQHST42
2020-07-16
2023-07-15
生物制药,心血管系统用药
169
唐翔
20202PI48LUQ
2020-07-13
2023-07-12
生物制药,心血管系统用药
170
杜伟
2020QA0C38UJ
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
171
顾飞旺
2020VGX31LAT
2020-03-17
2023-03-16
生物制药,心血管系统用药
172
李泽键
2020RTSDMF4J
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
173
葛红
2020ZB451AS0
2020-11-01
2023-10-31
生物制药,心血管系统用药
174
曹莉清
2020MDGZ6VET
2020-11-24
2023-11-23
生物制药,心血管系统用药
175
吕亚松
20206WY7REB9
2020-11-27
2023-11-26
生物制药,心血管系统用药
176
邱冬林
2020GFDH46W2
2019-12-01
2022-11-30
生物制药,心血管系统用药
177
陈晨
2020PCVL6EMG
2020-11-13
2023-11-23
生物制药,心血管系统用药
178
黄星云
2020G45H0MLB
2020-11-01
2023-10-31
生物制药,心血管系统用药
179
胡智慧
2020S0I2JEZW
2020-01-01
2022-12-31
生物制药,心血管系统用药
180
张帆
2020STEQ46MC
2020-11-06
2023-11-05
生物制药,心血管系统用药
181
朱丽萍
202001OCRL3X
2020-11-01
2023-10-31
生物制药,心血管系统用药
182
朱毅超
202001JIQGBL
2020-11-13
2023-11-12
生物制药,心血管系统用药

如对以上公布内容有异议,请在公示期间发送邮件至marketing@recomgenbio.com反映情况。公示时间:20201221-20201228
广州铭康生物工程有限公司
20201221